English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Studia Podyplomowe pod patronatem PTIS

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ REALIZOWANYCH POD AUSPICJAMI PTIS ZAKŁADA (min.330 godzin dydaktycznych + min.40 godzin stażu):

1. Realizację programu (230 godzin) kursu I. i II.stopnia wg programu PTIS

2. Realizację dodatkowych modułów (100 godzin) w obszarach:

Obserwacja aktywności motorycznych dziecka, ocena ruchu i napięcia mięśniowego
Prowadzenie wywiadu neurorozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem deficytów SI
Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 rż.
SI a regulacja autonomicznego układu nerwowego, neuropsychologia emocji
Słuch - budowa i fizjologia, przetwarzanie słuchowe, dysfunkcje i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka (percepcja słuchowa, mowa i komunikacja, nadwrażliwość słuchowa, zaburzenia przetwarzania słuchowego a trudności szkolne); stymulacja słuchowa w przebiegu terapii, terapia SI a treningi słuchowe (przegląd i ich znaczenie)
System wzrokowy - budowa i fizjologia, rozwój percepcji wzrokowej, dysfunkcje w zakresie przetwarzania wzrokowego, wady i choroby oczy, ich wpływ na funkcjonowanie człowieka; trudności szkolne a problemy motoryki oczu; włączanie stymulacji wzrokowej w proces terapeutyczny
Rozwój lateralizacji - mapa ciała a schemat ciała, syndrom KiSS/KID - wpływ asymetrii na rozwój i funkcjonowanie człowieka, trudności szkolnych dzieci
Znaczenie odruchów w życiu człowieka - podział, rozwój, zmienność w trakcie rozwoju (podstawowe informacje)
Terapia SI u dzieci z zaburzeniami mowy - rozwój mowy i komunikacji, klasyfikacja zaburzeń mowy; zaburzenia mowy w aspekcie trudności szkolnych i zaburzeń zachowania (SLI, zaburzenia semantyczno-pragmatyczne, alternatywne formy komunikacji)
Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności pokarmowe; nadwrażliwość sfery oralnej
Kwestionariusz sensoryczno-motoryczny (Lynn A. Balzer-Martin) - omówienie, ocena
Dieta sensoryczna jako zindywidualizowany program wsparcia codziennego funkcjonowania (szkoła, dom); Masaż Wilbarger, inne stymulacje taktylne
Rola rodziców w terapii dziecka; współpraca z rodziną (wywiad diagnostyczny, omawianie diagnozy z rodzicami, współpraca w trakcie terapie - zalecenia terapeutyczne, wychowawcze; jak współpracować z rodzicami dziecka).
Dziecko z SPD - jak funkcjonuje w życiu codziennym, dom, przedszkole, szkoła.Wspomagania i nauka czynności samoobsługowych
Zasady współpracy wielospecjalistycznej
Oddziaływanie niedyrektywne w terapii SI. Terapia niedyrektywna zasady prowadzenia, historia, zastosowanie podczas terapii SI. Komunikacja z pacjentem podczas terapii
Sensozabawy - zabawy rozwijające zmysły. Tworzenie pomocy sensorycznych podczas zajęć z dziećmi. Jedna zabawa kilka zmysłów. Sensoryczne brudasy - tworzymy sensoryczne masy i substancje

3. Minimum 40 godzin stażu w wybranych gabinetach prowadzących terapię metodą integracji sensorycznej


Studia podyplomowe "Integracja Sensoryczna" pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w roku szkolnym 2020/2021:

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy:

http://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-przygotowania-zawodowego-i-wspomagania-terapeutycznego/Integracja-sensoryczna-z-certyfikatem-diagnozy-i-terapii-si

Opiekun merytoryczny: dr Iwona Palicka

Oddziały: Bydgoszcz, zamiejscowe: Opole, Olsztyn, Słupsk, Tychy, Poznań, Żyrardów, Lublin

Kierownicy oddziałów:

Bydgoszcz - mgr Dagmara Nowak

Poznań - mgr Dagmara Nowak

http://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/kierunki-realizowane-zamiejscowo/kierunki-realizowane-w-poznaniu

Żyrardów - mgr Agnieszka M.Samuś

http://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/kierunki-realizowane-zamiejscowo/kierunki-realizowane-w-zyrardowie

Lublin - mgr Agnieszka M.Samuś

http://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/kierunki-realizowane-zamiejscowo/kierunki-realizowane-w-lublinie

Tychy - mgr Barbara Chrustek-Kusz

http://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/kierunki-realizowane-zamiejscowo/kierunki-realizowane-w-tychach

Opole - mgr Barbara Chrustek-Kusz

http://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/kierunki-realizowane-zamiejscowo/kierunki-realizowane-w-opolu

Olsztyn - mgr Anna Parakiewicz

http://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/kierunki-realizowane-zamiejscowo/kierunki-realizowane-w-olsztynie

Słupsk - mgr Barbara Witkowska

http://kpsw.edu.pl/studia-podyplomowe/kierunki-realizowane-zamiejscowo/kierunki-realizowane-w-slupsku

 

==========================================================================================================

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

https://www.cud.rzeszow.pl/aktualnosci/149-integracja-sensoryczna

Opiekun merytoryczny: dr Iwona Palicka

 

 

Certyfikat I i II stopnia Kursu wydawany dla absolwentów studiów podyplomowych pod patronatem PTIS

powrót drukuj