English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Aktualności

16.11.2022
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE PTIS 22.11.2022
01.09.2022
Warsztaty rozwijające dla terapeutów SI: OCENA NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO I POSTAWY DZIECKA W KORELACJI Z ZABURZENIAMI SENSORYCZNYMI. Poprawne poruszanie się i tworzenie nawyków ruchowych w ujęciu fizjoterapeutycznym
10.07.2022
Warsztaty rozwijające dla terapeutów SI: INTEROCEPCJA W PRAKTYCE TERAPEUTY SI ? JAK ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA WPŁYWA NA NASZE EMOCJE I JAK POMÓC DZIECKU POPRAWIĆ ŚWIADOMOŚĆ INTEROCEPTYWNĄ
01.07.2022
WARSZTATY PRAKTYCZNE ?BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI? Małe grupy (do 12 osób). 16 godzin dydaktycznych. Praca na sprzętach, praca w parach. Minimum teorii dla przypomnienia, maksimum praktyki.
10.06.2022
30-31.07.2022r. zapraszamy na \\\"Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych\\\" dla terapeutów Integracji Sensorycznej.

Witamy

Na naszej stronie dostępne są informacje na temat metody integracji sensorycznej (SI)
i Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (PTIS).
Nie ma znaczenia, czy jesteś terapeutą SI, Rodzicem, czy po prostu zainteresował Cię ten temat. Jeżeli nie znalazłaś/eś, tego czego szukałaś/eś odwiedź nas ponownie.
Aby sprostać oczekiwaniom, nasza strona będzie regularnie aktualizowana.
Na stronie znajdziesz stale aktualizowaną bazę danych terapeutów SI (z uprawnieniami do prowadzenia diagnozy i terapii SI), zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Integracji Sensorycznej.
Pracujemy również nad rozszerzeniem informacji o SI dla Rodziców, dotyczących m.in. uprawnień terapeutów SI czy samej terapii.

 

O PTIS:
Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej jest organizacją non-profit, zrzesza nie tylko terapeutów SI, ale wszystkich zainteresowanych tematyką SI. Celem Towarzystwa jest:
? popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii integracji sensorycznej
? wspomaganie rodziców, wychowawców i profesjonalistów w ich działaniach na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
? pomoc terapeutyczna dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w przezwyciężaniu trudności wynikających z deficytów w zakresie integracji sensorycznej. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
? prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów dających im uprawnienia do przeprowadzania diagnozy i prowadzenia terapii
? organizowanie wykładów, warsztatów oraz innych form edukacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej integracji sensorycznej
? publikacje prasowe, książkowe oraz udział w audycjach radiowych i telewizyjnych
? organizowanie różnych form szkoleń doskonalących dla terapeutów integracji sensorycznej
? organizowanie konferencji w celu wymiany doświadczeń
? pomoc terapeutyczną osobom z dysfunkcjami w zakresie integracji sensorycznej
? współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele działalności zbliżone są do celów Towarzystwa (w szczególności uczelniami wyższymi lub organizatorami szkoleń z zakresu integracji sensorycznej, spełniającymi kryteria ustalone przez Towarzystwo odrębnymi przepisami)
? organizowanie różnych form szkolenia dla lekarzy.