English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Aktualności

02.07.2021
WARSZTATY PRAKTYCZNE „BUDOWANIE PLANU TERAPII W ZALEŻNOŚCI OD ROZPOZNANIA SI” Małe grupy (12 osób). 16 godzin dydaktycznych. Praca na sprzętach, praca w parach. Minimum teorii dla przypomnienia, maksimum praktyki.
13.06.2021
31.07-1.08.2021r. zapraszamy na \"Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznyc\" dla terapeutów Integracji Sensorycznej.
05.03.2021
III.Kongres \"Wokół Integracji Sensorycznej\" 10.06.2021 we współpracy: Terapia Specjalna Forum Media i PTIS (patronat merytoryczny)
30.12.2020
5.02.2021 Zapraszamy na Walne Zgromadzenie PTIS na platformie zoom
05.10.2020
ODWOŁANE 7-8.11.2020r. Warsztat doskonalący \"Trening kontaktu i komunikacji jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu.\" Autorskie szkolenie mgr Agnieszki Lemańskiej


https://kongres-zaburzeniasi.pl/


Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej we współpracy naukowej i merytorycznej
z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy oraz technicznej i logistycznej Forum Media Polska zaprasza na Międzynarodową Konferencję i Ogólnopolski Kongres: „Wyzwania wokół Integracji Sensorycznej” w terminie 3-5 czerwca 2022r.
Konferencja w wersji: online - 3-4.06: wykłady i referaty oraz 5.06: część warsztatowa - hybrydowo (część naziemna w Poznaniu oraz dostęp online). Prelegenci to znani i lubiani Rekomendowani Wykładowcy PTIS oraz zaproszeni Goście z Polski i Zagranicy (szczegóły wkrótce - szykujemy niespodzianki). Dla Członków PTIS rabat (kod rabatowy będzie przesłany mailem). Serdecznie zapraszamy Terapeutów SI oraz studentów kierunków "Integracja sensoryczna". Zarząd PTIS 

Witamy
Na naszej stronie dostępne są informacje na temat metody integracji sensorycznej (SI)
i Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (PTIS).
Nie ma znaczenia, czy jesteś terapeutą SI, Rodzicem, czy po prostu zainteresował Cię ten temat. Jeżeli nie znalazłaś/eś, tego czego szukałaś/eś odwiedź nas ponownie.
Aby sprostać oczekiwaniom, nasza strona będzie regularnie aktualizowana.
Na stronie znajdziesz stale aktualizowaną bazę danych terapeutów SI (z uprawnieniami do prowadzenia diagnozy i terapii SI), zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Integracji Sensorycznej.
Pracujemy również nad rozszerzeniem informacji o SI dla Rodziców, dotyczących m.in. uprawnień terapeutów SI czy samej terapii.

 

O PTIS:
Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej jest organizacją non-profit, zrzesza nie tylko terapeutów SI, ale wszystkich zainteresowanych tematyką SI. Celem Towarzystwa jest:
• popularyzowanie wiedzy z zakresu teorii integracji sensorycznej
• wspomaganie rodziców, wychowawców i profesjonalistów w ich działaniach na rzecz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
• pomoc terapeutyczna dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w przezwyciężaniu trudności wynikających z deficytów w zakresie integracji sensorycznej. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
• prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów dających im uprawnienia do przeprowadzania diagnozy i prowadzenia terapii
• organizowanie wykładów, warsztatów oraz innych form edukacyjnych w zakresie problematyki dotyczącej integracji sensorycznej
• publikacje prasowe, książkowe oraz udział w audycjach radiowych i telewizyjnych
• organizowanie różnych form szkoleń doskonalących dla terapeutów integracji sensorycznej
• organizowanie konferencji w celu wymiany doświadczeń
• pomoc terapeutyczną osobom z dysfunkcjami w zakresie integracji sensorycznej
• współpracę z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą, których cele działalności zbliżone są do celów Towarzystwa (w szczególności uczelniami wyższymi lub organizatorami szkoleń z zakresu integracji sensorycznej, spełniającymi kryteria ustalone przez Towarzystwo odrębnymi przepisami)
• organizowanie różnych form szkolenia dla lekarzy.