English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Warsztaty SI

23-24.09.2022 POZNAŃ INTEROCEPCJA W PRAKTYCE TERAPEUTY SI – JAK ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA WPŁYWA NA NASZE EMOCJE I JAK POMÓC DZIECKU POPRAWIĆ ŚWIADOMOŚĆ INTEROCEPTYWNĄ

10.07.2022
Prowadzący: mgr Aleksandra Światowska, pedagog, terapeuta SI, rekomendowany Wykładowca i Superwizor PTIS
 
Forma: stacjonarna: prelekcja, warsztaty praktyczne
Czas trwania: piątek 15-19, sobota 9-16
Cena: *dla członków PTIS 600 zł brutto,
*dla pozostałych osób 700 zł brutto
Nabór: otwarty

warunki uczestnictwa
  • Szkolenie praktyczne wyłącznie dla terapeutów integracji sensorycznej (ukończony II.st szkolenia lub studia podyplomowe w zakresie SI).
  • Cena: *wersja stacjonarna: dla członków PTIS 600zł brutto, dla pozostałych osób 700 zł brutto Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/9AbpBBqXwdvrDPuPA
  • Wpłaty: 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142 Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 16.09.2022. Rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje przepadkiem wpłaty.
  • Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/9AbpBBqXwdvrDPuPA

INTEROCEPCJA W PRAKTYCE TERAPEUTY SI – JAK ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA WPŁYWA NA NASZE EMOCJE I JAK POMÓC DZIECKU POPRAWIĆ ŚWIADOMOŚĆ INTEROCEPTYWNĄ


Szkolenie Poznań
23.09. 2022r godz. 15.00 - 19.00
24.09 2022r. 9.00 – 16.00

DZIEŃ 1
Podstawowe wiadomości dotyczące zmysłu interocepcji:
– interocepcja jaki to zmysł ?
– jak zmysł interocepcji wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie?
– co dzieje się kiedy zmysł interocepcji nie funkcjonuje prawidłowo?
– interocepcja a samoregulacja,
– zmysł interocepcji u osób z ASD,
– zmysł interocepcji u osób z zaburzeniami lękowymi,
– zmysł interocepcji u osób z zaburzeniami odżywiania.

DZIEŃ 2

Interocepcja w praktyce terapeuty SI – warsztaty praktyczne:
– w jaki sposób rozpoznawać u dziecka trudności w obrębie zmysłu interocepcji - kwestionariusz wywiadu, dostępne kwestionariusze samoobserwacji,
– międzymodalność interocepcji,
– trudności w obrębie zmysłu interocepcji w odniesieniu do klasyfikacji SPD,
– jak poprawić świadomość interoceptywną wykorzystując pracę ze zmysłami: propriocepcja, dotyk, przedsionek,
– praca z rodzicami w odniesieniu indywidualnych trudności dziecka,
– model pracy DIPP - wzmocnienie umiejętności samoregulacji dziecka.
 

Prowadząca:
mgr Aleksandra Światowska, pedagog, terapeuta SI, rekomendowany Wykładowca i Superwizor PTIS


Zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/9AbpBBqXwdvrDPuPA

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

powrót drukuj