English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Warsztaty SI

Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych

10.06.2022
Forma: hybrydowa
Cena: wersja stacjonarna: dla członków PTIS 550zł brutto, dla pozostałych osób 650 zł brutto
wersja online: dla członków PTIS 500 zł brutto, dla pozostałych osób 600 zł brutto
Nabór: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

warunki uczestnictwa

Warsztaty dla terapeutów SI. Minimalna ilość uczestników warsztatów wynosi 16 osób.

Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 18.07.2022.

Osoba zakwalifikowana na warsztaty otrzyma maila informującego o uczestnictwie.


Rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje przepadkiem wpłaty.

Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych.
Szkolenie wyłącznie dla terapeutów Integracji Sensorycznej.

DATA: 30-31.07.2022

WERSJA HYBRYDOWA:
-20 miejsc stacjonarnych, miejsce: Poznań, ul.Oliwska 14, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka.
-30 miejsc online w czasie rzeczywistym na platformie ZOOMCena:
*wersja stacjonarna: dla członków PTIS 550zł brutto, dla pozostałych osób 650 zł brutto
*wersja online: dla członków PTIS 500 zł brutto, dla pozostałych osób 600 zł brutto
Zapisy poprzez formularz: NABÓR ZAMKNIĘTY - BRAK MIEJSC

Wpłaty: 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142

-------------------------------------------------------------------------
DZIEŃ I. godz.10-17.00
• Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
• Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4.roku życia
• Pokaz praktycznego stosowania procedury Obserwacji Klinicznej
• Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
• Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
• Pokaz praktycznego stosowania Testów Południowo-Kalifornijskich
• Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków

DZIEŃ II. godz.9-14
• Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
• Ocena dziecka poniżej 4.roku życia
• Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
• Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego: kiedy profil sensoryczny, kiedy opis zaburzeń?
• Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy
• Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej, ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

powrót drukuj