English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Warsztaty SI

Trening kontaktu i komunikacji jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu.

05.10.2020
Temat: Trening kontaktu i komunikacji jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu
Prowadzący: mgr Agnieszka Lemańska
Prowadzący - dodatkowe informacje: pedagog specjalny, pedagog – terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Forma: warsztat
Miejsce szkolenia: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, 60-454 Poznań, ul.Oliwska 14
Czas trwania: 16 godzin
Godziny zajęć: dzień I: 10-16.30, dzień II: 9.00-14.00
Cena: 450zł Członkowie PTIS z opłaconą składką na 2020r., 550zł Terapeuci spoza PTIS
Termin: 7-8.11.2020
Nabór: otwarty

warunki uczestnictwa
Terapeuci Integracji Sensorycznej, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci.
ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Temat szkolenia
Termin szkolenia
Imię i nazwisko
Miejsce urodzenia
(dane do certyfikatu)
Telefon kontaktowy
E-mail
Miejsce zamieszkania
Ulica, nr budynku / nr lokalu
/
Miejscowość
Kod pocztowy
DLA CZŁONKÓW PTIS
Numer członkowski
DLA POZOSTAŁYCH TERAPEUTÓW SI
Nr certyfikatu SI
Miejsce i data uzyskania certyfikatu SI
Osoby prowadzące kurs SI
 
Uwagi
Dane do rachunku
Imię i nazwisko lub nazwa placówki
Ulica, nr budynku / nr lokalu
/
Miejscowość
Kod pocztowy
NIP (potrzebny tylko dla instytucji)
 
 
 

Temat: Trening kontaktu i komunikacji jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu.

DZIEŃ I
10.00-16.30

1. Krótka charakterystyka dzieci ze spektrum autyzmu – podejście funkcjonalne
2. Klucze do sukcesu – „specjalny” sposób patrzenia na możliwości i ograniczenia dziecka.
3. Budowanie relacji, interakcji i komunikacji – od czego zacząć ?
- kontakt wzrokowy (normy, diagnoza, sposoby pracy)
- osiem kanałów komunikacyjnych
- wspólne pole uwagi
- zauważanie inicjatywy dziecka
- naprzemienność działań
- motywacja do komunikacji i interakcji
4. Wyzwalanie potencjału rozwojowego – od zabawy do edukacji
- praca na motywacji dziecka

DZIEŃ II
9.00-14.00

5. Najtrudniejsze „momenty” terapeutyczne (płacz, krzyk, talizmany, rytuały, autostymulacje…)
6. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych:
- arkusze obserwacyjne
- cele terapeutyczne
- przykładowe programy terapeutyczne

powrót drukuj