English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Warsztaty SI

Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych

26.06.2020
Temat:

Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych

Prowadzący: dr Iwona Palicka
Prowadzący - dodatkowe informacje: Doktor nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii (obszar zainteresowań: neuropsychologia rozwojowa), terapeuta metod neurorozwojowych (Integracji Sensorycznej, INPP, Bilateralnej Integracji JohansenIAS), specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, Praktyk Terapii Traumy rozwojowej w modelu Somatic Experiencing SE®, NARM™ oraz SOMA-Embodiment™; wykładowca akademicki, trener; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.
Forma: prelekcja, ćwiczenia, warsztat superwizyjny
Miejsce szkolenia: platforma ZOOM
Czas trwania: 2 dni
Godziny zajęć: DZIEŃ I. godz.10-17.00, DZIEŃ II. godz.9-14
Cena: dla członków PTIS 350 zł brutto, dla pozostałych osób 450 zł brutto
Termin: 1-2.08.2020
Nabór: otwarty
warunki uczestnictwa

Warsztaty dla terapeutów SI. Minimalna ilość uczestników warsztatów wynosi 16 osób.

Osoba zakwalifikowana na warsztaty otrzyma maila informującego o uczestnictwie.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu drugiego maila potwierdzającego warsztaty.

Termin płatności 3 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego warsztaty.

ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Temat szkolenia
Termin szkolenia
Imię i nazwisko
Miejsce urodzenia
(dane do certyfikatu)
Telefon kontaktowy
E-mail
Miejsce zamieszkania
Ulica, nr budynku / nr lokalu
/
Miejscowość
Kod pocztowy
DLA CZŁONKÓW PTIS
Numer członkowski
DLA POZOSTAŁYCH TERAPEUTÓW SI
Nr certyfikatu SI
Miejsce i data uzyskania certyfikatu SI
Osoby prowadzące kurs SI
 
Uwagi
Dane do rachunku
Imię i nazwisko lub nazwa placówki
Ulica, nr budynku / nr lokalu
/
Miejscowość
Kod pocztowy
NIP (potrzebny tylko dla instytucji)
 
 
 

Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych.
Szkolenie wyłącznie dla terapeutów Integracji Sensorycznej.

Miejsce: Platforma ZOOM
Data: 1-2.08.2020r.

Cena: dla członków PTIS 350 zł brutto, dla pozostałych osób 450 zł brutto

Zapisy poprzez formularz ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE lub

 https://forms.gle/3PAzSKv2JgDLrL1G7
 

Po odnotowaniu wpłaty zostanie przysłany link do Zoom
Wpłaty: 17 1160 2202 0000 0001 2579 5142

-------------------------------------------------------------------------
DZIEŃ I. godz.10-17.00
• Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
• Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4.roku życia
• Pokaz praktycznego stosowania procedury Obserwacji Klinicznej
• Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
• Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
• Pokaz praktycznego stosowania Testów Południowo-Kalifornijskich
• Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków

DZIEŃ II. godz.9-14
• Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
• Ocena dziecka poniżej 4.roku życia
• Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
• Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego: kiedy profil sensoryczny, kiedy opis zaburzeń?
• Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy
• Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)

RODO
Szanowni Państwo, informujemy, że: – dane osobowe zamieszczone w e-mailu zgłoszeniowym przetwarzane są w celu organizacji ww. szkolenia – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można zrealizować powyższego celu, – przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody, – administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej, ul. Hoża 86 lok.410, 00-682 Warszawa, – z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: biuro@integracjasensoryczna.org.pl

powrót drukuj