English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Warsztaty SI

Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych

06.07.2019
Forma: prelekcja, ćwiczenia, warsztat superwizyjny
Cena: dla członków PTIS 250 zł brutto, dla pozostałych osób 400 zł brutto
Nabór: zamknięty

warunki uczestnictwa

Warsztaty dla terapeutów SI. Minimalna ilość uczestników warsztatów wynosi 16 osób.

Osoba zakwalifikowana na warsztaty otrzyma maila informującego o uczestnictwie.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu drugiego maila potwierdzającego warsztaty.

Termin płatności 3 dni od daty otrzymania maila potwierdzającego warsztaty.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I "COOKIES"

 

Data: 3-4 sierpnia 2019r.

Program szkolenia:

DZIEŃ I. godz.9.00-16.30
• Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
• Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4.roku życia
• Ćwiczenia praktyczne procedury Obserwacji Klinicznej
• Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
• Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
• Ćwiczenia praktyczne stosowanie Testów Południowo-Kalifornijskich
• Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków

DZIEŃ II. godz.9-14
• Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
• Ocena dziecka poniżej 4.roku życia
• Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
• Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego: kiedy profil sensoryczny, kiedy opis zaburzeń?
• Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy
• Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)

Miejsce: Poznań, ul.Oliwska 14, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka

 

Prowadząca:

Iwona Palicka – magister psychologii, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii,
terapeuta metod neurorozwojowych (Integracji Sensorycznej, INPP, Bilateralnej Integracji JohansenIAS),
specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, Praktyk Terapii Traumy rozwojowej w modelu Somatic Experiencing SE® oraz NARM™ ;
ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci
i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

powrót drukuj