English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Warsztaty SI

Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych

09.03.2019
Prowadzący: Iwona Palicka
Forma: prelekcja, ćwiczenia, warsztat superwizyjny
Czas trwania: 2 dni (16 godzin lekcyjnych)
Cena: dla członków PTIS 250 zł brutto, dla pozostałych osób 400 zł brutto
Nabór: zamknięty
warunki uczestnictwa

Warsztaty dla terapeutów SI. Minimalna ilość uczestników warsztatów wynosi 16 osób.

Osoba zakwalifikowana na warsztaty otrzyma maila informującego o uczestnictwie.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu drugiego maila potwierdzającego warsztaty.

Termin płatności 3 dni od daty otrzymania maila potwierdającego warsztaty.

Program szkolenia:

DZIEŃ I. godz.9.30-16.30
• Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
• Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4.roku życia
• Ćwiczenia praktyczne procedury Obserwacji Klinicznej
• Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
• Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
• Ćwiczenia praktyczne stosowanie Testów Południowo-Kalifornijskich
• Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków

DZIEŃ II. godz.9-14
• Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
• Ocena dziecka poniżej 4.roku życia
• Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
• Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego: kiedy profil sensoryczny, kiedy opis zaburzeń?
• Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy
• Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)

Miejsce:

Warszawa, ul. Schroegera 82, Dom Nauki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

powrót drukuj