English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Archiwum warsztatów

Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych

10.03.2018
Temat: Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych
Prowadzący: Iwona Palicka
Prowadzący - dodatkowe informacje: magister psychologii, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych (Integracji Sensorycznej, INPP, Bilateralnej Integracji JohansenIAS), specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, Praktyk Somatic Experiencing SE® Terapia Traumy, w trakcie 2-letniego szkolenia dla terapeutów traumy rozwojowej w modelu NARM™ NeuroAffective Relational Model; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.
Forma: warsztaty
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Schroegera 82, sala S
Czas trwania: 2 dni (16 godzin lekcyjnych)
Godziny zajęć: sobota 9.00-16.00, niedziela 9.00-14.00
Cena: dla członków PTIS 150 zł brutto,      dla pozostałych osób 250 zł brutto
Termin: 10-11.03.2018 r.
Nabór: ZAMKNIĘTY

warunki uczestnictwa

Warsztaty dla terapeutów SI. Minimalna ilość uczestników warsztatów wynosi 15 osób.

Osoba zakwalifikowana na warsztaty otrzyma maila informującego o uczestnictwie. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu drugiego maila potwierdzającego warsztaty. Termin płatności 3 dni od daty otrzymania maila potwierdającego warsztaty.

ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Temat szkolenia
Termin szkolenia
Imię i nazwisko
Miejsce urodzenia
(dane do certyfikatu)
Telefon kontaktowy
E-mail
Miejsce zamieszkania
Ulica, nr budynku / nr lokalu
/
Miejscowość
Kod pocztowy
DLA CZŁONKÓW PTIS
Numer członkowski
DLA POZOSTAŁYCH TERAPEUTÓW SI
Nr certyfikatu SI
Miejsce i data uzyskania certyfikatu SI
Osoby prowadzące kurs SI
 
Uwagi
Dane do rachunku
Imię i nazwisko lub nazwa placówki
Ulica, nr budynku / nr lokalu
/
Miejscowość
Kod pocztowy
NIP (potrzebny tylko dla instytucji)
 
 
 

Program szkolenia:

DZIEŃ I. godz.9-16
• Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
• Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4.roku życia
• Ćwiczenia praktyczne procedury Obserwacji Klinicznej
• Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
• Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
• Ćwiczenia praktyczne stosowanie Testów Południowo-Kalifornijskich
• Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków

DZIEŃ II. godz.9-14
• Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
• Ocena dziecka poniżej 4.roku życia
• Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
• Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego: kiedy profil sensoryczny, kiedy opis zaburzeń?
• Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy
• Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)

powrót drukuj