English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Senior Instruktor

Informujemy, iż zarząd PTIS nadał instruktorce SI PTIS Lilianie Klimont tytuł senior instruktor.

Dla kolejnych osób ustalone zostały poniższe zasady zdobywania w/w tytułu.

ZASADY UZYSKIWANIA TYTUŁU SENIOR INSTRUKTOR
1. Certyfikowany instruktor SI PTIS
2. Prowadzenie  min. 5 kursów SI I stopnia oraz min. 5 kursów SI II stopnia.
3. Uzyskanie pisemnej rekomendacji aktualnych  instruktorów seniorów PTIS.
4. Tytuł instruktora seniora nadaje zarząd PTIS.
5. Udokumentowane uczestnictwo w  kursach rozwijających i warsztatach SI.
6. Czynny udział w życiu PTIS.
7. Umiejętności i chęci nauczania instruktorów SI.

OBOWIĄZKI INSTRUKTORA SENIORA
1) Rzetelne szkolenie instruktorów SI
2) Umiejętne przekazywanie wiedzy i praktyki SI
3) Śledzenie nowości z zakresu teorii i terapii SI
4) Uczestnictwo w szkoleniach z terapeutycznych metod pokrewnych SI

powrót drukuj