English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Minimum programowe kursów SI

MINIMUM PROGRAMOWE DLA KURSÓW SI I ORAZ II STOPNIA ORGANIZOWANYCH
POD AUSPICJAMI POLSKIEGO TOWARZYSTWA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

KURS SI I STOPNIA
I. Czas trwania kursu
40 godz. dydaktycznych (45 min. nie wliczając przerw)

II. Uczestnicy
• Fizjoterapeuci
• Terapeuci zajęciowi
• Logopedzi
• Lekarze
• Psycholodzy
• Pedagodzy
• Pedagodzy specjalni

III. Ilość uczestników
Maks. 40 osób

IV. Baza lokalowa
Sala wykładowa

V. Instruktorzy
Certyfikowani instruktorzy SI, członkowie Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej . Moduł dotyczący rozwoju ruchowego musi być prowadzony przez fizjoterapeutę NDT-Bobath.

VI. Program

T=z. teoretyczne
P=z. praktyczne

Neuroanatomia – budowa i funkcje układu nerwowego 6 h T
Rozwój ruchowy dziecka w 1 roku życia 5 h T
Budowa i funkcjonowanie podstawowych zmysłów:dotyk, układ przedsionkowym propriocepcja 8 h T/P
Rozwój procesów integracji sensorycznej 5 h T
Klasyfikacja Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD) 10 h T/P
Dieta sensoryczna 2 h T
Podstawowe założenia diagnozy procesów SI 2 h T
Podstawowe założenia terapii SI 2 h T


VII. Certyfikat uzyskiwany na podstawie:
• Uczestnictwa w kursie

 

KURS SI II STOPNIA

I. Czas trwania kursu
• 190  godz. dydaktycznych (45 min. bez wliczania przerw) w tym 8-16 godz. zajęć z zaproszonymi gośćmi (SI  - autyzm, VIT, itp.)
• Egzamin
• Dodatkowo prace superwizyjno-zaliczeniowe

II. Uczestnicy
• Osoby po ukończeniu kursu SI I stopnia PTIS
• Osoby posiadające min. roczną praktykę w pracy indywidualnej z pacjentem wykonywanej w ramach kwalifikacji zawodowych.

III. Ilość uczestników
Maks. 26 osób

IV. Baza lokalowa
Sala wykładowa oraz sala SI

V. Instruktorzy
Min. dwóch certyfikowanych  instruktorów SI lub jeden senior instruktor SI Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w tym instruktor-fizjoterapeuta.

VI. Program
T=z. teoretyczne
P=z. praktyczne

Klasyfikacja Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD) 8 h T
Arkusz Obserwacji Klinicznej wg J.Ayres 12 h T/P
Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej 25 h T/P
Obserwacja spontanicznej i ukierunkowanej aktywności 10 h T/P
Diagnoza procesów SI 65 h T/P
Terapia SI wg J.Ayres  70 h T/P


VII. Certyfikat uzyskiwany na podstawie:
• Uczestnictwa w kursie
• Zaliczenia  łącznie dwóch prac superwizyjno-zaliczeniowych z diagnozy i terapii SI.
• Zdania końcowego egzaminu teoretyczno-praktycznego

 

 

 

 

powrót drukuj