English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Lista superwizorów PTIS

Szanowni Państwo!

Prowadzenie listy superwizorów jest zadaniem własnym Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej ustalonym na Walnym Zgromadzeniu 2021; PTIS nie pobiera od swoich Członków dodatkowych opłat za wpis na powyższą listę.

Superwizor powinien być Członkiem PTIS oraz posiadać minimum 10 lat stażu pracy jako terapeuta SI; ponadto powinien stale aktualizować i poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach doskonalących, zarówno w zakresie SI jak i innych modalności terapeutycznych.

Terapeuta, który zadeklaruje chęć superwizowania/konsultowania młodszych stażem terapeutów zostanie wpisany na listę prowadzoną przez PTIS jako rekomendowany superwizor, z podaniem miejsca prowadzenia superwizji (stacjonarnie/on-line), adresu email oraz deklarowanego zakresu tematycznego.

Każdy superwizor sam ustala opłaty za prowadzone superwizje i konsultacje oraz zapisuje chętnych; PTIS nie pośredniczy w zapisach.

Poniższa lista będzie sukcesywnie uzupełniana.

     


LISTA SUPERWIZORÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

dr n. o zdr. Iwona Palicka, terapeuta SI od 2005
wykształcenie bazowe/kwalifikacje: Psycholog-specjalista w zakresie neuropsychologii/terapeuta INPP, Bilateralnej Integracji, JohansenIAS/terapeuta traumy w modelu neurofizjologicznym
miejsce pracy: Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu,
formularz zapisów: https://www.centrumdziecka.org.pl/konsultacje-dla-specjalistow/
lub http://iwona-palicka.centrumdziecka.org.pl/konsultacje-on-line-dla-specjalistow/
email: iwona.palicka@gmail.com
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line
zakres superwizji:

 • Diagnoza integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie raportów,
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń neurorozwojowych,
 • Teoria integracji sensorycznej,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 4.roku życia z trudnościami w uczeniu i zachowaniu - w normie intelektualnej,
 • Terapia integracji sensorycznej nastolatków,
 • Terapia integracji sensorycznej osób dorosłych,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią słuchową,
 • Łączenie terapii SI z terapią traumy rozwojowej

 

dr n. społ. Jacek Szmalec, terapeuta SI od 2007
wykształcenie bazowe/kwalifikacje:
Rewalidacja osób chorych/oligofrenopedagog/fizjoterapeuta
miejsce pracy: Gabinet Terapeutyczny Integracja Sensoryczna w Ostródzie
email: jszmalec@gmail.com
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line, stacjonarnie (w gabinecie)
zakres superwizji:

 • Diagnoza integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie raportów,
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń neurorozwojowych,
 • Teoria integracji sensorycznej,
 • Terapia integracji sensorycznej niemowląt i dzieci do 3.roku życia,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 4.roku życia z trudnościami w uczeniu i zachowaniu - w normie intelektualnej,
 • Terapia integracji sensorycznej osób dorosłych,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią wzroku

 

dr n. zdr. Marta Wawrzynów, terapeuta SI od 2011
wykształcenie bazowe/kwalifikacje: Neurologopeda/dietetyk/terapeuta NDT-Bobath/pedagog
miejsce pracy: Wrocław/Turów
email: drmartawawrzynow@gmail.com
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line, stacjonarnie (w gabinecie)
zakres superwizji:

 • Diagnoza integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie raportów,
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń neurorozwojowych,
 • Teoria integracji sensorycznej,
 • Terapia integracji sensorycznej niemowląt i dzieci do 3.roku życia,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 4.roku życia z trudnościami w uczeniu i zachowaniu - w normie intelektualnej,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią słuchową,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią wzroku


mgr JoannaKorczak-Grochowska, terapeuta SI od 2004
wykształcenie bazowe/kwalifikacje: Psycholog/terapeutka innych metod sensoryczno-motorycznych (integracja odruchów/integracja bilateraln/trening wzroku i widzenia/Johansen IAS)/wykładowca
miejce pracy: www.centrum-sens.pl, Koncertowa 6, 02-787 Warszawa
email: joanna.kg@centrum-sens.pl
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line, stacjonarnie (w gabinecie)
zakres superwizji:

 • Diagnoza integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie raportów,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 4.roku życia z trudnościami w uczeniu i zachowaniu - w normie intelektualnej,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią słuchową,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią wzroku,
 • Wywiad terapeutyczny;
 • Planowanie procesu terapii;
 • Współpraca z rodzicami;
 • Psychologiczne aspekty terapii integracji sensorycznej


mgr Anna Parakiewicz, terapeuta SI od 2004
wykształcenie bazowe/kwalifikacje: Pedagog specjalny
miejce pracy: www.sensoriacenter.eu, ul. Knosały 7B/A 10-015 Olsztyn
email: sensoriaolsztyn@gmail.com
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line, stacjonarnie (w gabinecie)
zakres superwizji:

 • Diagnoza integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie raportów,
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń neurorozwojowych,
 • Terapia integracji sensorycznej niemowląt i dzieci do 3.roku życia,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 4.roku życia z trudnościami w uczeniu i zachowaniu - w normie intelektualnej,
 • Terapia integracji sensorycznej nastolatków,
 • Terapia integracji sensorycznej osób dorosłych,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią słuchową,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią wzroku


mgr Agnieszka Samuś, terapeuta SI od 2004
wykształcenie bazowe/kwalifikacje: Pedagog specjalny/neurologopeda
miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki, ul. P. Krupińskiego nr 5a, www.kubus.edu.pl
email: agasamus@wp.pl
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line, stacjonarnie (w gabinecie)
zakres superwizji:

 • Diagnoza integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie raportów,
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń neurorozwojowych,
 • Teoria integracji sensorycznej,
 • Terapia integracji sensorycznej niemowląt i dzieci do 3.roku życia,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 4.roku życia z trudnościami w uczeniu i zachowaniu - w normie intelektualnej,
 • Terapia integracji sensorycznej nastolatków,
 • Terapia integracji sensorycznej osób dorosłych,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią słuchową,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią wzroku

 

mgr Wojciech Kozłowski, terapeuta SI od 2005
wykształcenie bazowe/kwalifikacje: Fizjoterapeuta, PWZFz 10833
formularz zapisów: http://terapiazmyslow.pl/indywidualna-opieka-e-mentorska/
email: wojciech.kozlowski@terapiazmyslow.pl
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line, stacjonarnie (w gabinecie)
zakres superwizji:

 • Terapia integracji sensorycznej niemowląt i dzieci do 3.roku życia, T
 • erapia integracji sensorycznej nastolatków,
 • Terapia integracji sensorycznej osób dorosłych,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Ocena napięcia mięśniowego/posturalnego w kontekście SI


mgr BognaStępień-Błachowiak, terapeuta SI od 2005
wykształcenie bazowe/kwalifikacje: Fizjoterapeuta/terapeuta NDT-Bobath/terapeuta INPP
miejsce pracy: www.wspomaganierozwojudzieci.pl, Murowana Goślina
email: wspomaganierozwoju1@wp.pl
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line, stacjonarnie (w gabinecie)
zakres superwizji:

 • Diagnoza integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie raportów,
 • Terapia integracji sensorycznej niemowląt i dzieci do 3.roku życia,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 4.roku życia z trudnościami w uczeniu i zachowaniu - w normie intelektualnej,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią słuchową


mgr Marta Surga, terapeuta SI od 2006
wykształcenie bazowe/kwalifikacje: Oligofrenopedagog/ logopeda/diagnosta ADOS-2/ terapeuta JohansenIAS
miejsce pracy: Fundacja Kokonovo Warszawa; Centrum SI Warszawa
email: martasurga@poczta.onet.pl
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line, stacjonarnie (w gabinecie)
zakres superwizji:

 • Diagnoza integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie raportów,
 • Diagnostyka różnicowa zaburzeń neurorozwojowych,
 • Teoria integracji sensorycznej,
 • Terapia integracji sensorycznej niemowląt i dzieci do 3.roku życia,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 4.roku życia z trudnościami w uczeniu i zachowaniu - w normie intelektualnej,
 • Terapia integracji sensorycznej nastolatków,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią słuchową


mgr Katarzyna Figat, terapeuta SI od 2008
wykształcenie bazowe/kwalifikacje: Nauczyciel wychowania fizycznego/instruktor korekcji wad postawy/ terapeuta terapii ręki/terapii taktylnej
miejce pracy: SIgma Centrum Rozwoju Katarzyna Figat Sochaczew, www.sigma-centrum.pl
email: kofika@wp.pl
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line, stacjonarnie (w gabinecie)
zakres superwizji:

 • Diagnoza integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie raportów,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 2. do 3.roku życia,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 4.roku życia z trudnościami w uczeniu i zachowaniu - w normie intelektualnej,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią słuchową,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z terapią wzroku,
 • SI+Forbrain, SI+terapia taktylna, SI+terapia ręki,
 • Współpraca z rodzicami,
 • Poradnictwo w zakresie planowania diagnostyczno-terapeutycznego,
 • Programy domowe - dieta sensoryczna.


mgr Aleksandra Światowska, terapeuta SI od 2009
wykształcenie bazowe/kwalifikacje: pedagog
miejsce pracy: Tychy, www.integra.edu.pl,
formularz zapisów: https://forms.gle/Nuu7k4ASaeYFtYaX9
email: pomoc@integra.edu.pl
sposób realizacji konsultacji/superwizji: on-line, stacjonarnie (w gabinecie)
zakres superwizji:

 • Diagnoza integracji sensorycznej - proces diagnostyczny, wyciąganie wniosków i pisanie raportów,
 • Teoria integracji sensorycznej, Terapia integracji sensorycznej niemowląt i dzieci do 3.roku życia,
 • Terapia integracji sensorycznej dzieci od 4.roku życia z trudnościami w uczeniu i zachowaniu - w normie intelektualnej,
 • Terapia integracji sensorycznej nastolatków,
 • Terapia integracji sensorycznej osób z autyzmem,
 • Łączenie terapii integracji sensorycznej z pracą nad samoregulacją.
   
powrót drukuj