English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Warunki rekomendacji

Uchwałą zarządu z dnia 04.12.2008 rok przyjęto:
Warunki rekomendacji Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
dla terapeutów SI


Terapeuci SI ubiegające się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej winni spełniać poniższe warunki:
1)    min. 2 lata pracy jako terapeuta SI,
2)    roczny staż członkoski w Polskim Towarzystwie Integracji Sensorycznej,
3)    gabinet terapeutyczny o powierzchni minimum 25 m 2, wyposażony w sprzęt terapeutyczny oraz pomoce dydaktyczne (przedstawienie dokumentacji). Rekomendacje przyznawane są terapeucie SI pracującym w zgłoszonym gabinecie a nie gabinetowi,
4)    określić kategorię wiekową pacjentów do rekomendacji. Rekomendacje przyznawane są w  trzech kategoriach wiekowych:
a)    dzieci od 0 do 4 lat
b)    dzieci powyżej 4 lat
c)    osoby dorosłe
    Proces rekomendacji rozpoczyna się w momencie otrzymania przez PTIS pisemnej prośby dotyczącej rekomendacji z załączoną dokumentacją zawierającą:dane terapeuty, imienne oświadczenie dotyczące czasu pracy jako terapeuta SI, numer członkoski PTIS, dokumentację gabinetu, kategorię rekomendacji.

Ponadto należy odbyć:
5)    dwie superwizje diagnostyczne z instruktorem seniorem  SI (Małgorzata Karga, Liliana Klimont),
•    jeden pacjent z zaburzeniemi przetwarzania sensorycznego (SPD)
•     jeden pacjent z SPD plus np.: z autyzmem, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną lub innymi dysfunkcjami rozwojowymi.(dla kategorii – 'osoby dorosłe' opcjonalnie dodatkowy pacjent tylko z SPD),
6)    dwie superwizje terapeutyczne w/w pacjentów z instruktorem seniorem SI,
7)    dwie superwizje Video Interaction Training - Wideotreningu Komunikacji z superwizorem VIT, terapeutą SI (Małgorzata Dąbrowska)

Superwizorzy mają prawo ustalić dodatkowe superwizje.

8)    Przy ubieganiu się o rekomendację kolejnej kategorii wiekowej, nie jest wymagana superwizja VIT.
9)    Przy ubieganiu się o trzecią kategorię rekomendacji wymagana jest jedna superwizja diagnostyczno-terapeutyczna.

Osoba, która otrzyma rekomendacje jest upoważniona do:
1)    przyjmowania terapeutów SI na staż pod patronatem PTIS ( warunki stażu zostaną podane przez zarząd PTIS),
2)    zamieszczenia na stronie internetowej danych jako terapeuty rekomendowanego przez PTIS, z adresem gabinetu przedstawionego w procesie rekomendacji,
3)    oznaczenia w zgłoszonym gabinecie “Terapeuta SI rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej do pracy z dziećmi w wieku ......./z dorosłymi” na papierze firmowym PTIS.

Obowiązki osoby rekomendowanej:
1)    Wpłata kwoty w wysokości 680 zł na konto PTIS za rekomendację pierwszej kategorii wiekowej (dowolny wybór kategorii), 450 zł dla kolejnej wybranej przez siebie kategorii wiekowej, 120 zł dla ostatniej wybranej kategorii wiekowej (opłata pokrywa koszty procesu rekomendacji i superwizji),
2)    Utrzymanie członkostwa w PTIS,
3)    Korzystanie z oznaczenia “Terapeuta SI rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej do pracy z dziećmi w wieku ......./z dorosłymi” wyłącznie w gabinecie przedstawionym w dokumentacji.


Zarząd może uchylić decyzję o nadaniu rekomendacji, w wypadku:
1)    Wygaśnięcia członkostwa w PTIS,
2)    Stwierdzenia uchybień dotyczących warunków rekomendacji i etyki zawodowej.

Rekomendacja przyznawana jest na okres 3 lat. W celu utrzymania rekomendacji terapeuta zobowiązany jest odbyć jedną superwizję diagnostyczną i jedną superwizję terapeutyczną przed upływem 3 lat. 

powrót drukuj