English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Szkolenia
 


1. Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości.

Prowadząca Dr n. med.Małgorzata Klecka,
absolwentka Studiów Doktoranckich (Śląski Uniwestytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski, specjalność psychiatria dziecięca), psychoterapeutka rodzinna (podejście
zintegrowane: psychoterapia psychodynamiczna, terapia somatyczna i neurorozwojowa).
Specjalista diagnostyki FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych
Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Prekursorka badań nad FAS w Polsce,
współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS.
Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz
dziećmi/młodzieżą po doświadczeniu traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi.
W trakcie 3-letniego szkolenia z terapii traumy metodą Petera Levine'a (Somatic Experiencing) –
poziom zaawansowany. Odznaczona medalem Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie
zdrowia oraz medalem Szwajcarskiego Programu Matka-Dziecko. Laureatka Społecznego
Nobla Fundacji ASHOKA. Powołała do życia Fundację FASTRYGA.
Kieruje Ośrodkiem FASTRYGA w Lędzinach. (www.fas.org.pl www.fas.edu.pl )

Termin ; 28-29.10.2017 r.
Miejsce:
Warszawa ul.Schroegera 82 sala S4

Program szkolenia:

• Wiedza na temat procesu kształtowania się więzi.

• Style przywiązania a zaburzenia przywiązania.

• Rola więzi w rozwoju emocjonalnym i funkcjonowaniu społecznym człowieka
  Najważniejsze teorie dotyczące więzi: Johna Bowlby\'ego, Mary Ainsworth,
  model DMM Patricii Crittenden.

• Biologiczne podstawy przywiązania

• Rola przywiązania w rozwoju empatii i kontroli agresji

• Podstawy diagnostyki zaburzeń więzi, praca terapeutyczna z dzieckiem

2. Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Prowadząca: Agnieszka Lemańska– pedagog specjalny, pedagog – terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Termin: w trakcie ustalania
Miejsce: Warszawa-ul.Schroegera 82
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
Cena: 300,00 brutto dla członków PTIS 400,00 brutto dla pozostałych uczestników
Ilość miejsc : 24

Program:

1.Charakterystyka dzieci ze spektrum autyzmu

2.Budowanie podstaw komunikacyjnych i nawiązanie kontaktu
• osiem kanałów komunikacyjnych
• kontakt wzrokowy
• wspólne pole uwagi
• zauważanie inicjatywy dziecka
• naprzemienność działań
• motywacja do komunikacji i interakcji

3.Wyzwalanie potencjału rozwojowego – od zabawy do edukacji
• praca na motywacji dziecka

4.Mini-warsztaty twórcze
• kreatywność
• elastyczność
• motywacja

5.Tworzenie programów terapeutycznych:
• wywiad i obserwacja
• cele terapeutyczne
 

powrót drukuj