English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Szkolenia

UWAGA! nowe informacje w zakładce Kursy SI http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/kursy-si


WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA TERAPEUTÓW SI:


1."Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych"
Prowadząca:

Iwona Palicka – Dr nauk o zdrowiu, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii,
terapeuta metod neurorozwojowych (Integracji Sensorycznej, INPP, Bilateralnej Integracji JohansenIAS),
specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, Praktyk Terapii Traumy rozwojowej w modelu Somatic Experiencing SE® oraz NARM™;
ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci
i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

PLAN WARSZTATÓW DLA TERAPEUTÓW SI


DZIEŃ I. godz.9.00-16.30
• Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
• Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4.roku życia
• Ćwiczenia praktyczne procedury Obserwacji Klinicznej
• Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
• Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
• Ćwiczenia praktyczne stosowanie Testów Południowo-Kalifornijskich
• Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków

DZIEŃ II. godz.9-14
• Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
• Ocena dziecka poniżej 4.roku życia
• Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
• Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego: kiedy profil sensoryczny, kiedy opis zaburzeń?
• Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy
• Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)

Szczegóły w zakładce http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/warsztaty


2.  Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy SI małego dziecka.

Prowadząca Bogna Stępień-Błachowiak fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI i Bilateralnej Integracji

Czas trwania:16 godz.lekcyjnych

 

Program szkolenia:

Dzień pierwszy 10.00-16.30

 • prawidłowy rozwój małego dziecka, z uwzględnieniem rozwoju procesów sensorycznych i wyhamowywania się odruchów pierwotnych - zajęcia praktyczne
 • zaburzenia rozwoju psychomotorycznego w okresie wczesnoniemowlęcym
 • wpływ nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego, niewyhamowanych odruchów pierwotnych i niewłaściwej pielęgnacji na rozwój dziecka a tym samym na zdobywanie doświadczeń sensorycznych
 • wcześniactwo a trudności z przetwarzaniem bodźców sensorycznych
 • ocena funkcjonowania zmysłów u małego dziecka (na co zwrócić uwagę podczas wywiadu z rodzicem, odczytywanie symptomów zachowania dziecka podczas diagnozy mogących wskazywać na trudności w przetwarzaniu sensorycznym- analiza przypadków)
 • jak przeprowadzić diagnozę niemowlęcia i małego dziecka- elementy oceny sensomotorycznej problem z regulacją u małego dziecka

Dzień drugi 9.00-14.00

 • rozwój sensomotoryczny dziecka w 2.roku życia
 • rozwój sensomotoryczny dziecka w 3.roku życia
 • rozwój sensomotoryczny dziecka w 4.roku życia
 • konstruowanie prób klinicznych i zabaw badających wzorce motoryczne oraz reakcje na bodźce (dotykowe, przedsionkowe i proprioceptywne)
 • wyciąganie wniosków w obserwacji dziecka

Szczegóły w zakładce http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/warsztaty

 

3. Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Prowadząca: Agnieszka Lemańska– pedagog specjalny, pedagog – terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Termin: w trakcie ustalania

Program:

1.Charakterystyka dzieci ze spektrum autyzmu

2.Budowanie podstaw komunikacyjnych i nawiązanie kontaktu
• osiem kanałów komunikacyjnych
• kontakt wzrokowy
• wspólne pole uwagi
• zauważanie inicjatywy dziecka
• naprzemienność działań
• motywacja do komunikacji i interakcji

3.Wyzwalanie potencjału rozwojowego – od zabawy do edukacji
• praca na motywacji dziecka

4.Mini-warsztaty twórcze
• kreatywność
• elastyczność
• motywacja

5.Tworzenie programów terapeutycznych:
• wywiad i obserwacja
• cele terapeutyczne
 

powrót drukuj