English versionwersja niemiecka

Witamy serdecznie

Strona główna

Szkolenia

UWAGA! nowe informacje w zakładce Kursy SI http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/kursy-si


WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA TERAPEUTÓW SI:


1."Warsztat doskonalący umiejętności diagnozy i wyciągania wniosków klinicznych"
Prowadząca:

Iwona Palicka – magister psychologii, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii,
terapeuta metod neurorozwojowych (Integracji Sensorycznej, INPP, Bilateralnej Integracji JohansenIAS),
specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, Praktyk Somatic Experiencing SE® Terapia Traumy
oraz NARM™ NeuroAffective Relational Model;
ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci. Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci
i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.

Miejsce: Warszawa ul.Schroegera 82 sala S
Termin: 9-10 marca 2019
Czas trwania:16 godz.lekcyjnych
Cena: 250zł brutto dla członków PTIS, dla pozostałych uczestników 400zł brutto
Ilość miejsc: 30

PLAN WARSZTATÓW DLA TERAPEUTÓW SI


DZIEŃ I. godz.9.30-16.30
• Przypomnienie klasyfikacji w modelu A.J.Ayres i modelu L.J.Miller
• Przypomnienie zasad prowadzenia obserwacji swobodnych aktywności oraz Obserwacji Klinicznej dziecka powyżej 4.roku życia
• Ćwiczenia praktyczne procedury Obserwacji Klinicznej
• Wyciąganie wniosków klinicznych Obserwacji Klinicznej
• Przypomnienie zasad prowadzenia Testów Południowo-Kalifornijskich
• Ćwiczenia praktyczne stosowanie Testów Południowo-Kalifornijskich
• Obliczanie wyników i wyciąganie wniosków

DZIEŃ II. godz.9-14
• Przypomnienie zasad formułowania wniosków klinicznych (model A.J.Ayres, model L.J.Miller)
• Ocena dziecka poniżej 4.roku życia
• Jakie próby używać w badaniach przesiewowych dla większych grup
• Zasady pisania diagnozy/raportu końcowego: kiedy profil sensoryczny, kiedy opis zaburzeń?
• Podstawowe zasady rozpoczynania terapii SI w zależności od diagnozy
• Analiza filmów oraz studiów przypadków (dostarczonych przez uczestników)

Szczegóły w zakładce http://www.integracjasensoryczna.org.pl/pl/warsztaty


2. Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Prowadząca: Agnieszka Lemańska– pedagog specjalny, pedagog – terapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Termin: w trakcie ustalania
Miejsce: Warszawa-ul.Schroegera 82
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych
Cena: 300,00 brutto dla członków PTIS 400,00 brutto dla pozostałych uczestników
Ilość miejsc : 24

Program:

1.Charakterystyka dzieci ze spektrum autyzmu

2.Budowanie podstaw komunikacyjnych i nawiązanie kontaktu
• osiem kanałów komunikacyjnych
• kontakt wzrokowy
• wspólne pole uwagi
• zauważanie inicjatywy dziecka
• naprzemienność działań
• motywacja do komunikacji i interakcji

3.Wyzwalanie potencjału rozwojowego – od zabawy do edukacji
• praca na motywacji dziecka

4.Mini-warsztaty twórcze
• kreatywność
• elastyczność
• motywacja

5.Tworzenie programów terapeutycznych:
• wywiad i obserwacja
• cele terapeutyczne
 

powrót drukuj